สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ร่วมด้วยช่วย ช้าง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขาดรายได้ ไม่มีอาหารเลี้ยง

  • Saturday , April 04 2020

เช้านี้ที่หมอชิต - อีกหนึ่งวงการที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เช่นกัน คือ ปางช้างต่าง ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว แต่ยังมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหารสำหรับเลี้ยงช้าง สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเอกชนทางภาคเหนือ จำนวน 15 ปางช้าง กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากวิกฤตโควิด-19 ยังรวมไปถึงไฟป่าและปัญหาภัยแล้ง ทำให้อาหารในธรรมชาติก็ไม่เพียงพอ

วิกฤตโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงปางช้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทย ภาพที่เห็นในวันนี้คือปางช้างที่เงียบเหงา บรรยากาศท่องเที่ยวซบเซา และคนเลี้ยงช้างที่ว่างงาน

เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ปางช้างก็ขาดรายได้ ทั้งยังประสบปัญหาจากไฟป่า ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงช้างในธรรมชาติ โดยทุกปีชาวช้างช่วยป่าก็มาเป็นกำลังเสริมช่วยชาวบ้านทำแนวกันไฟในพื้นที่บนดอยที่เข้าถึงยาก และนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัญหาไฟป่าไม่เพียงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงช้างในธรรมชาติ แต่ยังต่อเนื่องไปถึงปัญหาภัยแล้ง ทำให้อาหารในธรรมชาติสำหรับเลี้ยงช้างก็ไม่เพียงพอ

จากแผนภาพที่เห็นนี้ สะท้อนว่า เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในวงกว้าง ตั้งแต่เจ้าของปาง พนักงาน ครอบครัวควาญช้าง ชุมชนที่ส่งอาหาร และเมื่อช้างว่างงาน ก็อาจต้องถูกมัดตลอดทั้งวัน ทำให้ช้างล้มป่วยได้

สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับช้าง รวมทั้งอนุเคราะห์อุปกรณ์เบื้องต้นในการรักษาช้าง โดยมีทีมสัตวแพทย์รักษาช้างให้กับสมาชิก และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยของผู้เลี้ยงช้างเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในเขตภาคเหนือ จำนวน 15 ปางช้าง กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

หากสถานการณ์นี้ยังไม่ดีขึ้น ภายใน 2-3 เดือน คาดว่า อาจจะประคับประคองปางช้างต่อไปไม่ไหว ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับชาวช้าง ร่วมด้วยช่วย "ช้าง" ฝ่าวิกฤตโควิด-19

TOP