ขอเรียนเชิญพิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้านและมัดมือสู่ขวัญช้างประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

Post Image

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้านและมัดมือสู่ขวัญช้างประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ขบวนแห่เริ่ม ๙.๓๐ น.

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย : พิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ขบวนแห่ช้าง พิธีสู่ขวัญมัดมือช้าง งานขันโตกช้าง คณะช่างซอพื้นเมือง กาดหมั้วครัวฮอม อาหาร-เครื่องดื่มฟรี

ร่วมเป็นเจ้าภาพขันโตกช้างและกาดหมั้วครัวฮอม ติดต่อได้ที่ 061-4629692,098-5493644

The year 2019 Shrine of household god worship ceremonial All are invited and welcome 22nd June 2019 Ancient Elephant Parade begin at 9.30 am. At Baan Mae ha, Hangdong, Chiang Mai

TOP