ปางช้างภัทรและชาวบ้านแม่ฮะ อำเภอหางดง เชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้านและมัดมือสู่ขวัญ

  • Friday , June 15 2018
TOP